Loading...
Skip to content
Loading...
NEWS
"Şcoala altfel" la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale
În cadrul programului "Şcoala altfel", instituţia nostră a fost vizitată de grupuri de elevi din Liceul "Emil Racoviţă" şi Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida-Voevod" din Cluj.--------------------------------------------------------------------Alternative School" at the Cluj County National Archives ...
Digitization of medieval documents from the National Archives of Romania, a project financed through the EEA 2009-2014 Financial Mechanism in the framework of the Programme PA16/RO12 “Conservation and revitalisation of cultural and natural heritage”, contract PA16/RO12 -LP-8/18.12.2014.
Copyright 2015-2016 ANR. Toate drepturile rezervate.