Loading...
Skip to content
Loading...
NEWS

Announcements

"Şcoala altfel" la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale
În cadrul programului "Şcoala altfel", instituţia nostră a fost vizitată de grupuri de elevi din Liceul "Emil Racoviţă" şi Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida-Voevod" din Cluj.--------------------------------------------------------------------Alternative School" at the Cluj County National Archives Service As part “Alternative School” Program, our institution was visited by groups of students from...
Digitization of medieval documents from the National Archives of Romania, a project financed through the EEA 2009-2014 Financial Mechanism in the framework of the Programme PA16/RO12 “Conservation and revitalisation of cultural and natural heritage”, contract PA16/RO12 -LP-8/18.12.2014.
Copyright 2015-2016 ANR. Toate drepturile rezervate.